Cenník

 

S.r.o, szČo a Ďalšie

Úvodná konzultácia

ZDARMA

Klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby.

Založenie s.r.o.

290 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Ohlásenie živnosti

30 Eur

25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov sa cena stanoví dohodou).

Úvodná konzultácia

ZDARMA

Klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby.

Založenie s.r.o.

290 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Ohlásenie živnosti

30 Eur

25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov sa cena stanoví dohodou).

Zmena s.r.o.

Zmena s.r.o.

od 89 Eur až po 220 Eur

V závislosti od druhu a počtu zmien.

Vrátane súdneho poplatku.

Ready made s.r.o.

Neplatca DPH

len za 520 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Platca DPH

z r. 2019 teraz za 2700 Eur

V rátane súdneho poplatku.

Neplatca DPH

z r. 2005 v AKCII len za 360 Eur a z r. 2019 za 520 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Platca DPH

z r. 2019 teraz za 2700 Eur

V rátane súdneho poplatku.

Realitná Činnosť
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 Eur a nie viac ako 1500 Eur*

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti – vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  – kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva: 220 Eur**
  – zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu
  a pod.: 170 Eur.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:
a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.
b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra.
c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.
d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.
Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:
a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?
b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?
c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?
d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?
e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám viem pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 Eur a nie viac ako 1500 Eur*

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti – vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  – kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva: 220 Eur**
  – zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu
  a pod.: 170 Eur.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:

a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.

b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra.

c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.

d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

 

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:

a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?

b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?

c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?

d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?

e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

 

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám viem pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

 

Podvojné účtovníctvo

cca 100 Eur / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

– preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,
– spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,
– vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,
– spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,
– pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,
– účtovné a daňové poradenstvo.

Pri cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

Podvojné účtovníctvo

cca 100 Eur / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

– preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,

– spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,

– vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,

– spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,

– pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,

– účtovné a daňové poradenstvo.

Pri cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.