Cenník

 
S.r.o, szČo a Ďalšie

Úvodná konzultácia

ZDARMA

Klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby.

Zápis dopravcov do OR

165 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Založenie s.r.o.

290 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Prenájom sídla

24 Eur / mesiac

České s.r.o.

od 266 Eur

Ohlásenie živnosti

30 Eur

25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov sa cena stanoví dohodou).

S.r.o, szČo a Ďalšie

Úvodná konzultácia

ZDARMA

Klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby.

Zápis dopravcov do OR

165 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Založenie s.r.o.

290 Eur

Vrátane súdneho poplatku.

Prenájom sídla

24 Eur / mesiac

České s.r.o.

od 266 Eur

Ohlásenie živnosti

30 Eur

25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov sa cena stanoví dohodou).

Zmena s.r.o.

Zmena s.r.o.

od 89 Eur až po 220 Eur

V závislosti od druhu a počtu zmien.

Vrátane súdneho poplatku.

Ready made s.r.o.

Neplatca DPH

AKCIA do 28.02.2019 len za 450 Eur (pôvodná cena 520 Eur)

Vrátane súdneho poplatku.

Platca DPH

len za 2700 Eur

V rátane súdneho poplatku.

Ready made s.r.o.

Neplatca DPH

AKCIA do 28.02.2019 len za 450 Eur (pôvodná cena 520 Eur)

Vrátane súdneho poplatku.

Platca DPH

len za 2700 Eur

V rátane súdneho poplatku.

Realitná Činnosť
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 Eur a nie viac ako 1500 Eur*

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti – vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  – kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva: 220 Eur**
  – zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu
  a pod.: 170 Eur.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:
a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.
b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra.
c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.
d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.
Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:
a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?
b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?
c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?
d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?
e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám viem pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 Eur a nie viac ako 1500 Eur*

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti – vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  – kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva: 220 Eur**
  – zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu
  a pod.: 170 Eur.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:

a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.

b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra.

c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.

d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

 

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.

Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:

a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?

b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?

c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?

d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?

e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

 

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám viem pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

 

Podvojné účtovníctvo

cca 100 Eur / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

– preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,
– spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,
– vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,
– spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,
– pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,
– účtovné a daňové poradenstvo.

Pri cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.

vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

Podvojné účtovníctvo

cca 100 Eur / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

– preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,

– spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,

– vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,

– spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,

– pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,

– účtovné a daňové poradenstvo.

Pri cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.