Objednávka Ready made s.r.o.

Vyplnením tohto formulára si objednávate
Ready made s.r.o. v cene 250 €

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné


Údaje objednávateľa služby


Nové údaje Ready made spoločnosti

Sídlo na našej adrese (v cene 24 €/mes.)Sídlo na Vašej adrese.

Údaje vlastníka nehnutelnosti


Spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


Druhý spoločník - Fyzická osoba


Tretí spoločník - Fyzická osoba


Štvrtý spoločník - Fyzická osoba


Piaty spoločník - Fyzická osoba


Spoločník - Právnická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


Druhý spoločník - Právnická osoba


Tretí spoločník - Právnická osoba


Štvrtý spoločník - Právnická osoba


Piaty spoločník - Právnická osoba


Údaje o konateľovi / zodpovednom zástupcovi / prokuristovi Zodpovedný zástupca sa ustanovuje v prípade, ak budete prevádzkovať remeselnú, alebo viazanú živnosť. Ak je zodpovedným zástupcom osoba odlišná od konateľa, vyplňte pre neho tabuľku osobitne.

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


Druhý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


Tretí konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


Štvrtý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


Piaty konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


Predmety podnikania Zo súčasných predmetov podnikania odporúčame ponechať aj tie, ktorými sa nebudete hneď teraz zaoberať, ale mohli by ste ich prípadne využiť niekedy v budúcnosti.

Rozšíriť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete doplniť. Ak budete dopĺňať remeselnú alebo viazanú živnosť, bude potrebné doložiť doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (ten potom stačí zaslať naskenovaný e-mailom).

Zúžiť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete odstrániť.


Iné osobitné požiadavky


Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami. *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. *

Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.