Objednávka Ready made s.r.o.

Vyplnením tohto formulára si objednávate
Ready made s.r.o. v cene 520 €

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné


  Údaje objednávateľa služby


  Nové údaje Ready made spoločnosti

  Sídlo na našej adrese (v cene 24 €/mes.)Sídlo na Vašej adrese.

  Údaje vlastníka nehnutelnosti


  Spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Druhý spoločník - Fyzická osoba


  Tretí spoločník - Fyzická osoba


  Štvrtý spoločník - Fyzická osoba


  Piaty spoločník - Fyzická osoba


  Spoločník - Právnická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Druhý spoločník - Právnická osoba


  Tretí spoločník - Právnická osoba


  Štvrtý spoločník - Právnická osoba


  Piaty spoločník - Právnická osoba


  Údaje o konateľovi / zodpovednom zástupcovi / prokuristovi Zodpovedný zástupca sa ustanovuje v prípade, ak budete prevádzkovať remeselnú, alebo viazanú živnosť. Ak je zodpovedným zástupcom osoba odlišná od konateľa, vyplňte pre neho tabuľku osobitne.

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

  Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


  Druhý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

  Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


  Tretí konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

  Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


  Štvrtý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

  Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


  Piaty konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania – prosím, uveďte aký.

  Budú sa rozširovať predmety podnikania. V takom prípade uveďte nasledovné údaje o novom konateľovi, resp. o zodpovednom zástupcovi / prokuristovi ak boli ustanovení.


  Predmety podnikania Zo súčasných predmetov podnikania odporúčame ponechať aj tie, ktorými sa nebudete hneď teraz zaoberať, ale mohli by ste ich prípadne využiť niekedy v budúcnosti.

  Rozšíriť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete doplniť. Ak budete dopĺňať remeselnú alebo viazanú živnosť, bude potrebné doložiť doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (ten potom stačí zaslať naskenovaný e-mailom).

  Zúžiť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete odstrániť.


  Iné osobitné požiadavky


  Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.