Založenie s.r.o. online

Vyplnením tohto formulára si objednávate kompletné založenie s.r.o. v cene 305 €

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné

Údaje objednávateľa služby


Údaje o zakladanej spoločnosti

Sídlo na našej adrese.Sídlo na Vašej adrese.

Údaje vlastníka nehnutelnosti


Spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Druhý spoločník - Fyzická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Tretí spoločník - Fyzická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Štvrtý spoločník - Fyzická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Piaty spoločník - Fyzická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Spoločník - Právnická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Druhý spoločník - Právnická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Tretí spoločník - Právnická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Štvrtý spoločník - Právnická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Piaty spoločník - Právnická osoba

Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.Údaje o konateľovi / zodpovednom zástupcovi / prokuristovi Zodpovedný zástupca sa ustanovuje v prípade, ak budete prevádzkovať remeselnú, alebo viazanú živnosť. Ak je zodpovedným zástupcom osoba odlišná od konateľa, vyplňte pre neho tabuľku osobitne.


Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


Druhý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


Tretí konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


Štvrtý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


Piaty konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


Konečný užívateľ výhod (KUV) * Kto je KUV sa dozviete TU

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Druhý KUV

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Tretí KUV

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Štvrtý KUV

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Predmety podnikania * Ak bude medzi predmetmi podnikania viazaná alebo remeselná živnosť, je potrebné navyše uhradiť správny poplatok vo výške 7,50 Eur/jedna remeselná alebo jedna viazaná živnosť. Zároveň bude potrebné doložiť doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (napr. doklad o vzdelaní, o vykonanej praxi zodpovednej osoby a pod.) - tieto doklady nám stačí zaslať naskenované e-mailom po odoslaní objednávky.

Voľné živnosti
Viazané živnosti
Remeselné živnosti


Iné osobitné požiadavky V prípade ak máte nejaké osobitné požiadavky týkajúce sa obsahu spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny, prosím, uveďte ich aspoň stručne v tejto tabuľke.


Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami. *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. *

Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.