Založenie s.r.o. online

Vyplnením tohto formulára si objednávate kompletné založenie s.r.o. v cene 310 €

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

POZOR!!!

Z technických príčin prehliadač Mozilla Firefox neodosiela formuláre. Prosím použite iný prehliadač.

* údaje sú povinné

  Údaje objednávateľa služby


  Údaje o zakladanej spoločnosti

  Sídlo na našej adrese.Sídlo na Vašej adrese.

  Údaje vlastníka nehnutelnosti


  Spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Druhý spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Tretí spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Štvrtý spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Piaty spoločník - Fyzická osoba Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.


  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Spoločník - Právnická osoba Vyplňte len v prípade, ak je spoločníkom právnická osoba (napr. iná s.r.o.). Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.  Druhý spoločník - Právnická osoba

  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.  Tretí spoločník - Právnická osoba

  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.  Štvrtý spoločník - Právnická osoba

  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.  Piaty spoločník - Právnická osoba

  Správcom vkladu bude spoločník.Správcom vkladu bude iná osoba.  Údaje o konateľovi / zodpovednom zástupcovi / prokuristovi Zodpovedný zástupca sa ustanovuje v prípade, ak budete prevádzkovať remeselnú, alebo viazanú živnosť. Vyplňte len ak ním bude osoba odlišná od spoločníka.

  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Druhý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Tretí konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Štvrtý konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Piaty konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista


  Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne.Iný spôsob konania - prosím, uveďte aký.


  Konečný užívateľ výhod (KUV) Okrem spoločníka môže byť KUV napr. tichý spoločník. Kto je KUV sa bližšie dozviete TU. Vyplňte len ak ním bude osoba odlišná od spoločníka.

  Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
  Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

  1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

  4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

  5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

  6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

  Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

  Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


  Druhý KUV

  Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
  Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

  1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

  4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

  5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

  6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

  Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

  Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


  Tretí KUV

  Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
  Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

  1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

  4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

  5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

  6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

  Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

  Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


  Štvrtý KUV

  Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá Označiť môžete aj viacero možností ak ich KUV spĺňa.
  Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

  1 - Má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  2 - Má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo ich súčet v rozsahu najmenej 25%.

  3 - Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

  4 - Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 3. bode.

  5 - Má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

  6 - Ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

  Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

  Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


  Predmety podnikania * Ak bude medzi predmetmi podnikania viazaná alebo remeselná živnosť, je potrebné navyše uhradiť správny poplatok vo výške 7,50 Eur/jedna remeselná alebo jedna viazaná živnosť. Zároveň bude potrebné doložiť doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (napr. doklad o vzdelaní, o vykonanej praxi zodpovednej osoby a pod.) - tieto doklady nám stačí zaslať naskenované e-mailom po odoslaní objednávky.

  Voľné živnosti
  Viazané živnosti
  Remeselné živnosti


  Iné osobitné požiadavky V prípade ak máte nejaké osobitné požiadavky týkajúce sa obsahu spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny, prosím, uveďte ich aspoň stručne v tejto tabuľke.


  Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.