Zmena s.r.o.

Vyplnením tohto formulára si objednávate zmenu s.r.o.

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné


  Údaje objednávateľa služby


  Nové údaje o spoločnosti

  Zmena názvu

  Zmena sídla

  Údaje vlastníka nehnutelnosti


  Zmena v osobe spoločníka Napr. zmena mena alebo trvalého pobytu, výška obchodného podielu, výmaz súčasného spoločníka z OR alebo pridanie nového spoločníka do OR.

  V krátkosti popíšte zmenu a uveďte údaje, ktoré majú byť z OR vymazané a ktoré majú byť do OR zapísané (ak dochádza k zmene osoby spoločníka uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a výšku obchodného podielu pôvodného aj nového spoločníka).

  Zmena v osobe konateľa alebo prokuristu Napr. zmena mena alebo trvalého pobytu, spôsob konania, výmaz súčasného konateľa / prokuristu z OR alebo pridanie nového konateľa / prokuristu do OR.

  V krátkosti popíšte zmenu a uveďte údaje, ktoré majú byť z OR vymazané a ktoré majú byť do OR zapísané (ak dochádza k zmene osoby konateľa uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu pôvodného aj nového konateľa).


  Predmety podnikania

  Rozšíriť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete doplniť. Ak sa jedná o remeselnú alebo viazanú žinosť, bude potrebné doložiť doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (tento potom stačí zaslať nascanovaný e-mailom).

  Pri rozširovaní predmetov podnikania budeme od Vás potrebovať nasledovné údaje o každom jednom konateľovi / zodpovednom zástupcovi v spoločnosti:

  - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, miesto narodenia konateľa/zodpovedného zástupcu a meno a priezvisko (aj rodné) jeho rodičov (tieto údaje sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov). Ak ste tieto údaje neuvádzali vyššie pri konateľovi, uveďte ich prosím do nasledujúceho textového okna pod predmety podnikania, ktoré chcete dopĺňať.

  Voľné živnosti
  Viazané živnosti
  Remeselné živnosti

  Zúžiť predmety podnikania Uveďte predmety podnikania, ktoré chcete odstrániť.


  Iné osobitné požiadavky


  Po odoslaní Vám zašleme cenovú ponuku a ďalšie informácie.