Dňa 12. októbra 2016 bol vládou schválený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2017 sa zvýši minimálna mzda o cca. 7,41 %, čo predstavuje čiastku 30 Eur. To znamená, že z doterajších 405 Eur bude minimálna mzda predstavovať sumu 435 Eur. 

Pre zamestnaných toto zvýšenie predstavuje síce vyšší zárobok, ale úmerne s ním sa zvýši aj jeho odvodové zaťaženie. V praxi toto navýšenie, pri príklade zárobku vo výške minimálnej mzdy, predstavuje zvýšenie čistej mzdy zamestnanca ( podľa počtu nezaopatrených detí ) o minimálne 19 Eur.

Zvýšenie minimálnej mzdy pocítia výraznejšie hlavne zamestnávatelia, ktorým sa zvýšia náklady na zamestnanca. Pri príklade zamestnanca, ktorému je vyplácaná minimálna mzda, toto zvýšenie predstavuje zvýšenie nákladov na mzdu zamestnanca o cca. 45 Eur.