Dňa 11. októbra 2017 vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2018 sa zvýši minimálna mzda o cca. 10,34 %, čo predstavuje čiastku 45 Eur. To znamená, že z doterajších 435 Eur bude minimálna mzda predstavovať sumu 480 Eur. 

Pre zamestnaných toto zvýšenie predstavuje vyšší zárobok. V praxi toto navýšenie, pri príklade zárobku vo výške minimálnej mzdy, predstavuje zvýšenie čistej mzdy zamestnanca
( podľa počtu nezaopatrených detí ) o minimálne 28 Eur. Úmerne s ním sa nám však zvýši aj odvodové zaťaženie o približne 16 Eur.

Zvýšenie minimálnej mzdy pocítia výraznejšie hlavne zamestnávatelia, ktorým sa zvýšia náklady na zamestnanca. Pri príklade zamestnanca, ktorému je vyplácaná minimálna mzda, toto zvýšenie predstavuje zvýšenie nákladov na mzdu zamestnanca o cca. 70 Eur.