Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. len za 310 €
vrátane súdneho poplatku

 • Na celom území SR. 

 • Bez splatenia 5000 € na bankový účet.

 • Neobmedzený počet voľných živností zdarma a polovičný správny poplatok za remeselné a viazané živnosti.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

 • Garancia vrátenia peňazí pri Vašej nespokojnosti.  

 

Postup založenia v 3 krokoch
l

1.

Kliknete na zelené tlačítko „Založiť s.r.o. online“ a vyplníte jednoduchý objednávkový formulár.

2.

Na e-mail Vám zašleme zakladateľskú dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, alebo poštou.

Z

3.

Všetky administratívne úkony  vybavíme za Vás a o 14 dní môžete začať podnikať.

Ak máte pred založením s.r.o. záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

V cene
 • Úvodná konzultácia a poradenstvo všeobecného charakteru pred, počas aj po založení s.r.o. (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo, povinnosti po vzniku s.r.o., a pod.).

 • Voľné živnosti ZDARMA, remeselné a viazané živnosti za polovičný správny poplatok (7,50 € / jedna viazaná alebo jedna remeselná živnosť)

 • Zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva.
 • Preverenie skutočnosti, že nie ste vedený v zozname daňových dlžníkov, ani v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne.
 • Dodanie zakladateľskej dokumentácie a všetky administratívne úkony súvisiace so získaním živnostenského oprávnenia a podaním návrhu na zápis spoločnosti ako aj zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
 • Zaplatenie súdneho poplatku.

 • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.

 • Nakoniec Vám odošleme / odovzdáme originály všetkých výstupných dokumentov a môžete začať podnikať.
 • (Náš BONUS) Ako jedna z mála spoločností Vám poskytneme všeobecné informácie aj pri OPTIMALIZÁCII ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA KONATEĽOV A SPOLOČNÍKOV S.R.O.  

Svojpomocné založenie s.r.o. obnáša

300 € súdny poplatok.

5  za každú jednu voľnú živnosť a 15  za každú jednu remeselnú a viazanú živnosť.

5  za scanovanie dokumentov na živnostenskom úrade.

Viac poplatkov za overenie podpisov, pretože je väčšinou potrebné vyhotovovať viac rovnopisov dokumentov.

Svojpomocnú prípravu zakladateľskej dokumentáce.

Svojpomocné podanie návrhu na živnostenský úrad a na obchodný register.

Stratu času a behanie po úradoch.

Pri založení s.r.o. s nami

Úspora viac ako 45 € bez straty času a behania po úradoch.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len za informácie všeobecného charakteru a len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti so založením s.r.o. potrebné vykonať. Nie sme advokátska kancelária a preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme.

po vzniku s.r.o.

Po vzniku s.r.o. budete určite potrebovať poradiť s odvodovými povinnosťami alebo pomôcť s prihlasovacími povinnosťami do zdravotnej poisťovne, socálnej poisťovne a na daňový úrad (ak budete od svojej spoločnosti poberať nejaký príjem). Ak konateľ alebo spoločník nepoberá za výkon svojej funkcie žiadnu odmenu, v takom prípade by si mal svoj vzťah so spoločnosťou upraviť bezodplatnou zmluvou o výkone funkcie. Zo všetkými týmito záležitosťami ako aj s minimalizáciou odvodového zaťaženia Vám radi bezplatne pomôžeme:

Odvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.r.o. od 1.1.2021

V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 1.1.2021, ktorý si môžete pozrieť na konci tejto stránky. Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkncie konateľa.

Zmluva o výkone funkcie

Tento článok sa zaoberá podrobnejším priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a s tým súvisiacimi otázkami. Zameriava sa najmä na výhody a význam zmluvy o výkone funkcie v porovnaní s mandátnou zmluvou a s tým súvisiacou optimalizáciou odvodového zaťaženia spoločníkov a konateľov s.r.o. Na konci článku je možné objednať vzor zmluvy o výkone funkcie.

Prihlasovacie povinnosti do SP, ZP a na DÚ

Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať svojim konateľom, alebo spoločníkom odmenu za výkon ich funkcie. Takáto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti.

Chcem nezáväzne bližšie info o založení s.r.o.