Zmena s.r.o.

Zmena s.r.o. od 89 €
(v závislosti od druhu a počtu zmien) vrátane súdneho poplatku

 • Zmena názvu, sídla, konateľa, spoločníka, premetov podnikania, zvýšenie či zníženie ZI a ďalšie.

 • Na celom území SR.
 • BONUS: Bezplatné vyhotovenie Úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a zabezpečíme jej následné uloženie do zbierky listín.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

 • Pomôžeme Vám s najväčšou odbornou starostlivosťou so zápisom a ohlásením všetkých zmien vo Vašej spoločnosti ako aj so splnením si všetkých zákonných oznamovacích povinností.
Postup zmeny v 3 krokoch
l

1.

Kliknete na červené tlačítko „Zmena s.r.o. online“ a vyplníte jednoduchý objednávkový formulár.

2.

Zašleme Vám na e-mail zmenovú dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, alebo poštou.

Z

3.

Všetky administratívne úkony súvisiace so zápisom zmien do obchodného registra, uloženie úplného zmenia ZL/SZ do zbierky listín, a pod. vybavíme za Vás.

Ak máte pred zmenou s.r.o. záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

V cene
 • Úvodná konzultácia a poradenstvo všeobecného charakteru pred, počas aj po vykonaní zmien v s.r.o.

 • Pri rozširovaní predmetov podnikania voľné živnosti ZDARMA, remeselné a viazané živnosti za polovičný správny poplatok.

 • Preverenie skutočnosti, že nie ste vedený v zozname daňových dlžníkov.
 • Dodanie zmenovej dokumentácie a všetky administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis zmien spoločnosti do obchodného registra.
 • Zaplatenie súdneho poplatku.

 • Bezplatné uloženie úplného znenia zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy do zbierky listín (po každej zmene obsahu ZL/SZ sú konatelia povinní vyhotoviť  bez zbytočného odkladu jej úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť konatelia zodpovedajú a uložiť ho do zbierky listín. V rámci služby bezplatne zabezpečíme aj splnenie si tejto povinnosti).

 • Oznámene zmien na potrebné inštitúcie ( Živnostenský úrad, Daňový úrad).
 • Nakoniec Vám odošleme / odovzdáme originály všetkých výstupných zmenových dokumentov.
 • Ako jedna z mála spoločností Vám poskytneme aj všeobecné informácie pri OPTIMALIZÁCII ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA KONATEĽOV A SPOLOČNÍKOV S.R.O.       

cenník zmien

Pri kombinácii jednoduchšej zmeny spolu s tou zložitejšou sa cena môže stanoviť aj individuálne. Maximálne však do výšky 220 €.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len za informácie všeobecného charakteru a len za administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti so zmenou v s.r.o. vykonať. Nie sme advokátska kancelária a preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme.

Kontaktujte nás - Zmena s.r.o.